Ekologie

Za účelem snížení dopadů na životní prostředí zajišťuje Kovofiniš opatření vedoucích ke snížení množství odpadních vod, plynných exhalací a produkce kalů:

Recirkulace provoznich vod
  • optimalizaci oplachové techniky
  • rekuperaci a regeneraci lázní
  • Zero Discharge Systémy
Absorbce plynnych skodlivin
  • absorbci plynných škodlivin
Upravny pro vyrobu pitne vody
  • úpravny pro výrobu pitné vody
  • odsolování brakické a slané vody

Dále zajišťujeme:

Chemicko-technologicke vypocty
  • chemicko-technologické výpočty jako podklad pro vodoprávní řízení
Navrh a provereni technologie
  • návrhy a prověření technologií ve vlastních laboratořích
  • vývoj nových technologií
Odborna pomoc pri jednani s urady
  • odbornou pomoc při jednání s příslušnými odbory životního prostředí

Námi dodávaná zařízení splňují požadované předpisy na nezávadnost vůči životnímu prostředí.