Ekologie

 Za účelem snížení dopadů na životní prostředí zajišťuje Kovofiniš opatření vedoucích ke snížení množství odpadních vod, plynných exhalací a produkce kalů:

  • optimalizaci oplachové techniky
  • rekuperaci a regeneraci lázní
  • absorbci plynných škodlivin
  • úpravny vody pro výrobu pitné vody 

Dále zajišťujeme:

  • návrhy a prověření technologií ve vlastních laboratořích
  • chemicko-technologické výpočty jako podklad pro vodoprávní řízení
  • odbornou pomoc při jednání s příslušnými odbory životního prostředí

Námi dodávaná zařízení splňují požadované předpisy na nezávadnost vůči životnímu prostředí.