Odstředivkové koše

Zpracování v odstředivkových koších je vhodné pro hromadnou úpravu drobných dílů. Mezi výhody tohoto zpracování patří velmi šetrné zpracování dílů, minimální výnos z lázní a vysoká kvalita výsledného povrchu. 

Pro transport odstředivkových košů jsou navrženy speciální manipulátory, které mají vertikální osu, kterou je možné naklápět. Manipulátor je vybaven pohonem pro rotaci odstředivkových košů v obou směrech. 

Odstředivkové koše jsou vhodné i pro úpravy, které následují po samotné povrchové úpravě, jako je pasivace nebo utěsňování. Zboží není nutné přesýpat do jiného koše, čímž nedochází k oděru zboží.

Plnění a vyprazdňování odstředivkových košů může probíhat automaticky nebo ručně. 

Linky, kde se využívá odstředivkových košů bývají vybaveny čistícími stanicemi pro čištění košů. Tak je zaručena dlouhá životnost vlastních košů a stálá kvalita výsledného zpracování zboží.