Finální dočištění


Zařízení pro finální dočištění odpadních vod slouží k:

 • dočištění od zbytků pevných látek
 • dočištění od zbytků organických látek
 • selektivní odstranění škodlivých kationtů a aniontů


Pro finální dočištění se používá:

 • Pískový filtr
 • Vícevrstvý filtr
 • Aktivní uhlí
 • Ionex
  - Anex
  - Katex
 • Finální úprava pH