Průběžné lakovací linky

Průběžné linky pro lakování ponorem jsou vysoce produktivní. Jsou vhodné pro velké série rozměrově podobných dílů. Transport v těchto linkách je zajišťován podvěsným řetězovým dopravníkem, který může být jednodráhové nebo vícedráhový Power&Free.

Úsek předúpravy průběžných linek může být řešen jako postřikový nebo kombinovaný postřik-ponor.