Taktované lakovací linky

Taktované linky jsou vysoce flexibilní a programovatelné. Taktované linky jsou vhodné pro často měnící se sortiment zboží a pro velkorozměrné zboží. Transport zboží mezi jednotlivými vanami je zajišťován transportními manipulátory, které jsou obdobné jako u galvanických linek.

Úsek předúpravy taktovaných linek je řešen jako ponorný.