Řídící systémy a vizualizace - Automatizace

K našim zařízením dodáváme kompletní programové řízení celého technologického procesu. Automatické řízení chodu linky nebo zařízení snižuje množství vyžadované lidské práce, zvyšuje efektivitu zařízení a zajišťuje konzistentní kvalitativní výsledky. Automatické řízení chodu zařízení je i přes počáteční vyšší investici ekonomicky výhodnější než ruční řízení, díky vyšší produktivitě, konzistentní kvalitě výrobního procesu a nižším nárokům na obsluhu.

Softwarové řešení je výsledkem vývoje vlastního programátorského týmu a je neustále zdokonalováno. Nejsme tedy vázáni na externího dodavatele řídicího systému. Pro každého zákazníka navrhujeme řídicí systém na míru, tak aby vyhovoval jeho požadavkům a představám. Naše systémy provozujeme vždy na nejnovější verzi platformy SIEMENS Simatic, který umožňuje téměř neomezenou flexibilitu řešení.

Díky našemu systému lze efektivně plánovat výrobu. Systém efektivně plánuje využití výrobních kapacit linky. Systém provádí simulace budoucích operací, takže může přesně plánovat jednotlivé operace linky a plánovat průchod zboží linkou, tak aby dosáhl optimálního využití linky při dodržení všech zadaných receptur. Všechny tyto informace systém přehledně zobrazuje operátorovi linky na dotykovém panelu u linky nebo na PC. Operátor tak ještě před spuštěním samotné operace přesně ví, kdy a v jakém pořadí se mu zboží vrátí zpět. Operátor linky se tedy může zaměřovat primárně na vstupní a výstupní úsek linky a zbytek přenechat našemu systému, který se postará o zbytek

Systém umožnuje volně programovatelné receptury, stejně tak vlastní recepturu pro každý závěs v lince. V jednu chvíli může být v lince více druhů zboží, každé s vlastní recepturou. Automatizační systém sám vyřeší všechny kolize a naplánuje optimální průchod zboží linkou.

Naše systémy spolu komunikují! Systém řídící linku povrchových úprav komunikuje se systémem pro řízení čistírny odpadních vod a obráceně. Díky tomu předcházíme výpadkům výroby a přehlcení jednotlivých uzlů. Linka tak například přesně ví, kdy může vypouštět odpadní vody do čistírny odpadních vod. Také například přesně ví, kolik má připravené demineralizované vody v čistící stanici a umí si naplánovat její výrobu dopředu, aby jí nikdy neměla nedostatek. 

Automatické řízení

 • teplot
 • proudů
 • hladin
 • dávkování přísad
 • pojezdu manipulátorů
 • zdvihu manipulátorů

Vizualizace technologického procesu je samozřejmostí

 • na monitoru PC nebo dotykové obrazovce (touch-screen) 
 • v blízkosti zařízení nebo na vzdáleném pracovišti
 • zobrazení činnosti zařízení
 • signalizace poruchových stavů
 • evidence, archivace, výpis a tisk parametrů
 • výpis (tisk) aktuálních parametrů (u linek při výstupu každé vsázky z linky) nebo zpětný výpis i ve formě protokolů
 • různé přístupové úrovně – přístupová hesla

Archivace

 • archiv zboží: parametry pro každou vsázku (kód zboží, datum a reálný čas, operační časy, teploty)
 • archiv událostí: datum a čas spuštění linky, poruchové stavy, výskyt pauzy, dávkování přísad
 • archiv výkonů: počet vsázek za časový úsek