Čištění odstavným a průtočným způsobem

Námi dodávané čistírny odpadních vod mohou být buď odstavné, průtočné nebo kombinované. Řešení čistírny odpadních vod je závislé na objemu a charakteru odpadních vod.

Odstavný způsob

Odstavný způsob je vhodný pro menší objemy odpadních vod, které však mohou být i více znečištěné.

Odpadní voda je přivedena do reaktoru čistírny odpadních vod, kde se odpadní voda vyčistí na požadovanou kvalitu. Po vyčištění se veškerá voda odvede ven z čistírny odpadních vod, potom začne celý cyklus znovu. Během čištění odpadních vod čistírna sbírá vstupní odpadní vody v zásobních nádržích. 

Průtočný způsob

Průtočný způsob je vhodný pro větší objemy odpadních vod, které mají menší nebo méně problematické znečištění. 

Čištěná voda kontinuálně protéká přes kaskádu průtočných reaktorů, kde je průběžně čištěna. Čistírna odpadních vod je schopná neustále přijímat odpadní vody a ty průběžně čistit.