Dopravní systémy

Pro linky povrchových úprav dodáváme celou řadu různých dopravních manipulátorů pro dopravu závěsů, bubnů a košů v linkách

 • Podvěsné dopravní systémy
  - nejběžnější řešení dopravního systému
  - dráha dopravního systému u stropu haly,
  - velice variabilní co se rozměrů, hmotnosti zboží a kapacity linky týče

 • Portálové dopravní systémy
  - dráha dopravníku je umístěna těsně nad linkou
  - menší prostorová náročnost ve vertikálním směru

 • Boční dopravní systémy
  - nejjednodušší varianta dopravního systému,
  - velice malá prostorová náročnost celého dopravníku
  - dopravní systém limitován maximální nosností celého systému

 • 3D Kartézský dopravník - S pohybem ve 3 osách
  - nejmodernější typ dopravního systému 
  - dopravník se mimo standardní pohyby dopředu, dozadu, nahoru a dolu umí navíc pohybovat i do stran
  - zboží se na jednom dopravníku může pohybovat mezi jednotlivými řadami linky
  - jeden dopravník může obsluhovat několik řad linky 
  - snížení počtu oplachových pozic v celé lince povrchových úprav
  - vhodné u linek, které jsou z dispozičních důvodů haly rozděleny do více řad  

 • S naklápěním a rotací pro odstředivkové koše
  - toto řešení se snaží odstranit, co největší množství lázně, která zůstala na zboží
  - naklápění pomáhá odstranit lázeň z dutin zboží

 • Vozíky pro převoz mezi řadami linek
  - slouží pro převoz zboží mezi jednotlivými dopravníky


Dodatečné vybavení

 • Okapová vanička 
  - pomáhá minimalizovat přenos lázní mezi jednotlivými vanami při převozu zboží nad vanami - úspora chemie, snížení produkovaných odpadních vod
  - zabraňuje odkapávání lázní na vlastní zařízení linky - prodlužuje životnost linky
  - všechny zachycené kapky jsou odvedeny do čistírny odpadních vod

 • Odsávaná kabina
  - pomáhá udržovat nezávadnou atmosféru v okolí linky
  - vznikající škodlivé plyny jsou odsávány z okolí zboží při otevírání vík van a převozu zboží mezi jednotlivými operacemi
  - chrání ocelové části zařízení před korozí
  - chrání zdraví obsluhy linky

 • Postřikový systém
  - mezioperační čištění a další operace mohou probíhat přímo na dopravníku bez nutnosti ponořit zboží do lázně
  - úspora operačního času a rozměrové náročnosti linky

 • Profuk a proplach
  - zboží je přímo na dopravníku promyto a vyfoukáno
  - zabraňuje přenosu lázní mezi jednotlivými operacemi - úspora chemie a oplachových vod, snížení produkovaných odpadních vod
  - kvalita celého procesu povrchové úpravy, protože se zabraňuje ulpívání kapek na zboží