Publikace

Naše know-how si nenecháváme pro sebe, ale výsledky našeho výzkumu a vývoje publikujeme v odborných médiích.

Moderní řešení v galvanice na příkladu linky pro pokovení plastů

Publikace: On-line časopis Povrcháři

Autor: Ing. Vít HOLOUBEK

Nová linka umožňuje pokovení ABS, ABS/PC a 2K dílů a také dílů z polyamidu (PA6). Zaměřena je zejména na díly pro automobilový průmysl, a to jak exteriérové (emblémy, nápisy, lišty, mřížky apod.) tak interiérové (rámečky, dveřní kličky apod.). Dále se počítá s díly pro sanitární techniku i další průmyslová odvětví (např. nábytkářský a kosmetický průmysl).  Celý článek zde.

High-tech lakování pro high-tech motocykly

Publikace: Festo

Autor: Ing. Martin Zikmunda

Patříte-li mezi příznivce motocyklů, pak jistě budete souhlasit s tím, že značka BMW má mezi nimi výsadní postavení z hlediska technické vyspělosti konstrukce, jízdních vlastností a kvality. Kvalita je naprosto klíčovým rysem celého procesu výroby těchto motocyklů. O to více můžeme být hrdí na to, že si berlínský výrobní závod BMW Motorrad vybral za dodavatele technologie kataforézní úpravy kovových dílů motocyklu společnost Kovofiniš z malebné Ledče nad Sázavou.  Celý článek zde.

High-tech lakování pro high-tech motocykly

KP Galvano – galvanické pokovení plastů nejen pro automotive

Publikace: Technický týdeník

Autor: Ing. Pavel KOVANDA jr.

Společný projekt výrobní linky zaměřené na galvanické pokovení plastů společností Kovofiniš jako výrobce a dodavatele technologie linky a Plastika jako výrobce plastových dílců, která se bude nacházet v areálu firmy Kovofiniš v Ledči nad Sázavou, si klade za cíl zvýšit dlouhodobě nedostatečnou kapacitu výrobních linek na galvanické pokovení plastů ve střední Evropě, a uspokojit tak velkou poptávku po těchto službách.  Celý článek zde.

Moderní linky pro zinkování a zinek-nikl od tradičního výrobce

Publikace: On-line časopis Povrcháři

Autor: Ing. Vít HOLOUBEK

Před několika lety přijal přední dodavatel povrchových úprav galvanickým zinkováním a povlakem zinek‐nikl v České republice firma CVP‐Galvanika Příbram strategické rozhodnutí vybudovat ve Ždánicích zcela nový moderní provoz povrchových úprav. V roce 2022 dokončila firma Kovofiniš dodávku technologického zařízení pro tento provoz zahrnujícího bubnovou linku pro zinkování a pokovení povlakem zinek‐nikl, závěsovou linku pro pokovení povlakem zinek‐nikl a čistírnu odpadních vod z těchto linek.  Celý článek zde.

Nové linky na povrchové úpravy

Zero Liquid Discharge nejen v povrchových úpravách

Publikace: Odpadové fórum

Autor: Ing. Pavel KOVANDA jr., Ing. Marie ŠŤASTNÁ

Novým trendem v oblasti zpracování odpadních vod jsou uzavřené systémy procesní vody označované zkratkou ZLD (Zero Liquid Discharge). Systém ZLD můžeme obecně definovat, jako proces maximálního opětovného získání procesní vody z odpadní vody. Znečištění z odpadní vody je zakoncentrováno do co nejmenšího množství odpadu a získaná čistá voda je využita zpět do výrobního procesu.  Celý článek zde.

Uzavřený systém zpracování odpadních vod

Efektivní likvidace obráběcích kapalin

Publikace: MM Průmyslové spektrum

Autor: Ing. Libor EREMKA, Ing. Pavel KOVANDA jr.

Pro přesné obrábění jsou jedním z klíčových prvků obráběcí emulze. Emulze zajišťují chlazení, odvod vznikajících třísek dočasně pasivují obrobky v průběhu operací a další. Správně namíchaná emulze prodlužuje životnost řezných nástrojů, urychluje výrobu a zlepšuje kvalitu celého zpracování.
Emulze se musí v průběhu času doplňovat, protože dochází k odpařování emulze a část je vynášena na obrobku.  Celý článek zde.

Schéma vakuového odpařování - Aquadest

Moderní řešení v oblasti čištění a recyklace průmyslových odpadních vod

Publikace: Odpadové fórum

Autor: Ing. Vít HOLOUBEK

V poslední době jsou v oblasti čištění odpadních vod a nakládání s nimi patrné zejména následující trendy. Nová legislativa, vodoprávní orgány i správci kanalizačních sítí kladou stále vyšší nároky na kvalitu procesu čištění a na snižování obsahu škodlivin ve vypouštěných odpadních vodách. V důsledku mnohonásobného nárůstu ceny za odběr a vypouštění vody v posledním desetiletí se voda stala cennou surovinou a vlivem toho roste snaha podniků o snižování její spotřeby a vypouštěného množství odpadních vod.  Celý článek zde.

 

vakuová odparka

Lakovací linka GMF a.s., Martin

Publikace: ???

Autor: František KRÝZA

Globe Metal Finance a.s., slovenský dodavatel hutního materiálu a poskytovatel služeb v oblasti sváření, ohýbání a mechanického opracování strojírenských výrobků uvedl ve svém závodě ve slovenském Martině do provozu lakovací linku oceloplechových svařenců. Dodávku lakovny zajistil významný český výrobce zařízení pro povrchové úpravy KOVOFINIŠ KF s.r.o.
Lakovací linka v GMF a.s., Martin je určena pro lakování výrobků o rozměrech: 1500 x 1500 x 4350 mm (š x v x l) a hmotnosti do 2500 kg/ks. Kapacita lakovny je 2200 ks výrobků za rok při spotřebě základní a vrchní polyuretanové nátěrové hmoty do 13 400 kg/rok.  Celý článek zde.

 

lakovací kabiny s vytěkacím tunelem pro vrchní nátěrovou hmotu

Postřikové stroje pro odmašťování a předúpravu povrchu

Publikace: ???

Autor: Ing. Vít HOLOUBEK

Nedílnou součástí většiny výrobních postupů je odmašťování výrobků či jednotlivých dílů. Z tohoto důvodu je průmyslové odmašťování důležitým faktorem pokud jde o kvalitu výroby, neboť jen kvalitní odmaštění může zajistit předpoklady pro kvalitní provedení následných výrobních operací. Stejně tak je u výrobků, které jsou povrchově upravovány (např. lakovány), důležitá kvalitní předúprava povrchu. Vhodná předúprava je totiž nezbytným předpokladem pro kvalitní a ekonomicky úspornou finální povrchovou úpravu, která je jedním z podstatných faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost a prodejnost výrobků.  Celý článek zde.

 

Kontinuální průjezdní postřikový stroj

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Publikace: Průmyslové spektrum

Autor: Ing. Pavel KOVANDA jr.

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.  Celý článek zde.

schéma vakuové destilace

Nejmodernější zinkovací linky na Slovensku

Publikace: ???

Autor: Ing. Vít HOLOUBEK

Posledních několik let je na Slovensku, co se průmyslových odvětví týče, mj. ve znamení prudkého rozvoje automobilového průmyslu. V souvislosti s tím se také v tomto regionu zvýšila poptávka po těch druzích povrchových úprav, které při výrobě automobilů nacházejí nejširší uplatnění, jako jsou např. zinkování, slitinové zinkování nebo kataforetické lakování.  Celý článek zde.

 

Nejmodernější zinkovací linky na Slovensku

Kataforetické lakování

Publikace: Strojarstvo

Autor: Ing. Vít HOLOUBEK

Kataforetické lakování je vysoce hospodárný a ekologický způsob lakování patřící mezi nejmodernější technologie povrchových úprav kovových výrobků. Používá se pro ochranu především ocelových, dále i pozinkovaných a hliníkových součástek, a to buď k základování nebo k tzv. jednovrstvému lakování jako finální povrchové úpravě. U řady výrobků lze dosáhnout podstatného zvýšení užitných vlastností a životnosti a tím i konkurenceschopnosti a prodejnosti, v řadě aplikací navíc kataforéza díky vlastnostem procesu i povlaku nemá v současné
době srovnatelnou konkurenci.  Celý článek zde.

 

Kataforézní vana o objemu 220 m3 pro průběžné lakování karosérií ve výrobním závodě japonské automobilky v Maďarsku

Nové Zn-Ni linky od tradičního výrobce

Publikace: ???

Autor: Ing. Vít HOLOUBEK

Na počátku druhého čtvrtletí letošního roku předala firma Kovofiniš svým zákazníkům do užívání dvě nové linky pro pokovení povlakem Zn-Ni. Jednou z nich je bubnová linka pro firmu CVP-Galvanika Příbram. CVP je předním dodavatelem povrchových úprav galvanickým zinkováním a povlakem Zn-Ni v České republice. Nová bubnová linka byla instalována ve Ždánicích a je v pořadí již čtvrtou Zn-Ni linkou, kterou pro CVP firma Kovofiniš dodala, což by snad mělo být dostatečným důkazem spokojenosti odběratele s předchozími dodávkami. Druhou novou linkou je závěsová linka pro firmu Electropoli Czech Republic, která je součástí skupiny Electropoli Group se závody ve Francii, Polsku a České Republice.  Celý článek zde.

 

Celkový pohled na závěsovou Zn-Ni linku

Destilát jako oplachová voda a jak ho získat?

Publikace: ???

Autor: Ing. Pavel KOVANDA jr.

Předúpravy povrchů založené na použití oplachové vody jsou silně závislé na kvalitě použité vody. Použitá voda by neměla obsahovat soli a další látky, které by mohly na povrchu produktu zanechávat stopy a mít tak negativní vliv na kvalitu výsledného povrchu. Proto vyvstávají hned dvě otázky, jak zajistit vysokou kvalitu použité vody a druhá, jak s použitou vodou naložit? Odpovědí na obě otázky může být využití technologie vakuového odpařování. Jako firma KOVOFINIŠ máme s používáním vakuovým odpařováním 20 let zkušeností. S vlastním vývojem technologie jsme ve spolupráci s ČVUT začali před 5 lety a třetím rokem nabízíme vlastní produkty.  Celý článek zde.

 

Vakuové odpařování má velký potenciál.

Moderní galvanické linky pro povlaky Zn-Ni

Publikace: ???

Autor: Ing. Vít HOLOUBEK

Povlaky Zn-Ni jsou v poslední době používány stále častěji a to především v automobilovém průmyslu. Stále se zvyšující požadavky na kvalitativní vlastnosti těchto povlaků a tlaky na snižování výrobních nákladů a minimalizaci dopadů povrchových úprav na životní prostředí kladou stále vyšší nároky nejen na provozovatele pokovovacích linek, ale i na jejich výrobce. Moderní galvanické linky proto musí být koncipovány s důrazem na úsporné a efektivní využívání energií, médií a surovin, vysoký stupeň automatizace a ekologický provoz.  Celý článek zde.

 

Linka s automatickými víky na vanách

KOVOFINIŠ, s.r.o.
Prosperující stálice českého strojírenství

Publikace: Průmysl dnes

Autor: Ing. Pavel KOVANDA jr.

Tradiční specialisté na povrchové úpravy, taková by mohla být vizitka strojírenské společnosti KOVOFINIŠ, která již od roku 1951 působí v Ledči nad Sázavou. Na rozhraní Vysočiny a Středočeského kraje dnes najdeme firmu, která patří k velkým evropským hráčům svého oboru. V současné době zaměstnává přibližně 400 pracovníků, kteří svými nápady a šikovností v posledních letech generují roční tržby ve výši zhruba 1,5 miliardy korun.  Celý článek zde.